Dyslexie

Dyslexie is een complex begrip.
De kenmerken die het meest worden genoemd, zijn: het omdraaien van letters, bv. de b en d, moeite hebben met lezen, spellen en schrijven.
Dit zijn schoolse vaardigheden en vaak wordt dyslexie als een leerprobleem ervaren.

Waarschijnlijk is echter dat storingen in de coördinatie van bepaalde hersendelen ten grondslag liggen aan dyslexie. Vaak zijn er ook nog andere klachten die hiermee in verband staan.

Natuurlijk brengen we eerst het probleem(of de problemen) in kaart en dan gaan  we via de kinesiologie uitzoeken wat er bij dit kind nu precies meespeelt. Dit is zeer persoonlijk en daarom is elke behandeling helemaal toegesneden op het kind waar het om gaat.

De behandeling is gericht op het wegnemen of verminderen van de oorzaken van de dyslexie. Dit alles met behoud van de talenten die juist dit kind heeft. 
 
Afbeelding invoegen