Werkwijze

Over het algemeen zijn zowel fysieke als online consulten mogelijk.
Bij een online consult test ik vanuit de praktijk de energie van de client. 
 
Elke behandeling wordt in principe aangepast aan de cliënt en verloopt daarom bij iedereen anders.

Om een idee te krijgen van hoe een behandeling in het algemeen kan verlopen het volgende voorbeeld.

De cliënt ligt, liefst in makkelijk zittende kleding, op de behandeltafel. De therapeut gaat een bijzonder soort vraaggesprek aan met de cliënt. Daarbij komt informatie naar boven, die de cliënt zelf soms allang vergeten is, maar die in direct verband staat met het probleem waar hij/zij voor komt. Door gericht te vragen kan de therapeut samen met de cliënt opsporen waar storingen ontstaan zijn, wat de aard is en welke blokkades het veroorzaakt heeft. De cliënt hoeft de antwoorden op deze vragen niet bewust te weten; de antwoorden worden verkregen met behulp van de Touch for health methode. Met behulp van éénduidige vragen en handelingen en kennis van de samenhang tussen anatomie, fysiologie en de psyche kunnen de onbalansen nauwkeurig opgespoord worden.
 
Afbeelding invoegen