Scholen

Ambulante hulpverlening op scholen.

                                                                            Als de hulpverlening meer vraagt dan de schoolbegeleiding kan bieden, kan praktijk Flow bijspringen.


                                                                            De hulpverlening kan bestaan uit observatie van het kind, gesprek met de leerkracht en ouders en begeleiding                                                                                van alle betrokkenen. Afstemming en bemiddeling tussen kind, ouders en leerkracht met als doel de                                                                                                optimale ontwikkeling van het kind

                                                                            De begeleiding kan zowel op school  (in overleg) als in de praktijk plaatsvinden.
                                                                            Daarna volgt een handelingsplan.
                                                                            Er wordt gewerkt met pedagogische principes in combinatie met edu-kinesiologie.