Nieuw boek

De weg naar gezondheid, gids voor de reguliere, complementaire en alternatieve gezondheidszorg in Nederland.
 
Het boek maakt de wetenschappelijke achtergrond en de kracht van de alternatieve geneeswijzen duidelijk. Het pleit voor een integrale manier van genezen, zonder de reguliere geneeswijze tekort te doen.
 
Hier en daar worden kanttekeningen geplaatst bij de huidige gang van zaken van de gezondheidszorg in Nederland.

Ik heb ervoor gekozen 10 betrouwbare complementaire geneeswijzen in het zonnetje te zetten.
Zo passeren onder andere de acupunctuur, kinesiologie, natuurgeneeskunde, ayurveda , cranio-sacraaltherapie en de antroposofie de revue. Van elke richting heb ik een succesvolle therapeut geïnterviewd, die de werkwijze en de kracht van zijn /haar methode naar voren brengt. Het boek is gemakkelijk leesbaar.
 
Heb je interesse?

Het boek is voor 19,50 euro verkrijgbaar door een mailtje te sturen naar info@praktijkflow.nl en bij bol.com en bij uitgeverij Boekscout - ISBN:  978-94-0223-030-7
  Afbeelding invoegen

Verder is het boek in Lelystad verkrijgbaar bij natuursupermarkt de Zenith op de Rivierenlaan 169 en boekhandel The Read Shop De Brunte in het Lelycentre en natuurlijk bij mij in de praktijk.
 

 
Publicatie in het vakblad Kinesiologie, 2007
 
Genezing vanuit een breder perspectief
Een impressie van de conferentie over Biologische Transformatie 2007.

Zaterdag 23 september, verzamelen 400 mensen zich in de zaal van het Kings College in Londen. Allemaal in afwachting van het congres over biologische transformatie dat Lynne Mc Taggert (van Het Veld) georganiseerd heeft.

Het publiek bestaat uit dokters, verpleegkundigen, therapeuten en geïnteresseerden die speciaal voor deze conferentie naar Londen zijn gekomen vanuit Australië, Zuid Amerika, Europa en  China en last but not least uit Engeland.

Het gonst van verwachting in de zaal van het Kings College, dat in amfitheater gebouwd is zodat we allemaal goed het podium kunnen zien.

Lynne Mc Taggert opent de conferentie met een hartelijk welkom voor iedereen.

Ze schetst in het kort de ontwikkeling die de wetenschap van de biologie in de laatste decennia heeft doorgemaakt. Het oude model, waarin biologie eigenlijk scheikunde is: de mens bestaat uit cellen met in de kern de genen, waardoor we bepaald worden. De geest en ziel staan daar los van en de sterkste overwint. Het is een competitiemodel. Dit is het model dat vele medici nog gebruiken.

In de nieuwe biologie is elke cel met een andere cel verbonden, ieder mens met een ander mens, dier, planeet en universum. Hierin zijn we deel van een groter geheel en beïnvloeden we elkaar continu. De geest is het lichaam. Elke gedachte is een fysieke energie. Dit is  meetbaar. Biologen hebben hier onderzoek naar gedaan en het blijkt dat een gedachte veranderingen geeft in het magnetisch veld, het spanningsveld(voltage wordt sterker) en de verbindingen tussen waterstof en zuurstof.

De hele conferentie zal in het teken staan van het nieuwe concept van de biologie, met een nadruk op wat dat betekent voor het genezen of helen.

Rupert Sheldrake neemt na een uur het woord over van Lynne. Dit is de bioloog die de morfogenetische en morfische velden ontdekt heeft. Hiermee ontketende hij een revolutie in het wetenschappelijk denken en werd er door de Tarry Town Group in New York een beloning uitgereikt van 10.000 dollar voor diegene die de ideeën van Sheldrake kon ontzenuwen. Die 10.000 dollar zijn tot nu toe aan niemand uitgereikt!

Wat is een veld?

Een veld is iets dat achter de materie aanwezig is, iets dat vormgeeft aan de materie.

Kenmerken van een veld zijn o.a. dat het holistisch is en dat er vele niveaus van het veld zijn. Het is een structuur in een structuur in een structuur…..etc.

Er zijn vele velden, denk aan het magnetische veld, het elektrische veld, het spanningsveld, het transcendente veld. Je zou daarbij ook kunnen denken aan het veld van kinesiologen, of van dokters of van complementaire geneeswijzen enz.enz. Wat de een doet in een bepaald veld heeft een effect op de anderen die aangesloten zijn op een dergelijk veld. Zo zie je dat een giraffe in Zuid Afrika die een nieuwe manier vindt om een blaadje van een boom te eten, de giraffe in Azië beïnvloedt die op datzelfde moment dezelfde ontdekking kan doen.

Waar het om gaat is dat we elkaar beïnvloeden en continu beïnvloed worden via deze velden.

Beïnvloeden we elkaar allemaal in dezelfde mate? Nee, het blijkt dat hoe meer je met elkaar verbonden bent, des te meer je elkaar beïnvloed. Dit zien we bijvoorbeeld tussen echtparen die al lang met elkaar getrouwd zijn. Ze weten vaak wat de ander denkt. Of aan de hond die weet wanneer zijn baasje thuis komt en al een half uur van tevoren bij de deur de wacht houdt.

Hoe vaker een nieuw idee gedacht wordt, hoe gemakkelijker het op een gegeven moment vorm krijgt. Als je een nieuw kristal maakt, kost het de eerste keer veel energie. Hoe vaker je het nieuwe kristal hebt gemaakt, hoe gemakkelijker het gaat.

Dit is het idee van de morfische resonantie. De morfische resonantie is eigenlijk het geheugen van de morfische velden.

In feite ervaren we dit zelf iedere dag: als je iets wilt veranderen in je eigen gedrag is dat de eerste keer heel moeilijk. Heb je het eenmaal een keer gedaan, dan is het de volgende keer gemakkelijker.

Het elektromagnetische veld heeft vooral de aandacht van dr. Todd Ovokaitys, die graag dr Todd genoemd wordt. Deze blonde man, met een enorm indrukwekkende staat van dienst op het gebied van medicijnen, houdt een ingewikkeld betoog over het effect van laser. Hij heeft een time reversed light laser uitgevonden die het vitale veld stimuleert en de coherentie tussen cellen vergroot. In feite keert hij dus de tijd om en herstelt dingen in het verleden. Als je wilt weten hoe het  precies werkt kun je de website bezoeken www. gematria.com. Hier vindt je ook de speciale supplementen die hij maakt, waarin de nutriënten gecombineerd worden met ultrasound licht. Het blijkt dat sommige daarvan erg goed  werken bij kanker en HIV.

Dr. Todd trakteert ons op een soort zang, die helend werkt en op het geluid van walvissen lijkt. Je voelt de klanken  diep in je lichaam resoneren.

De zaterdag wordt afgesloten door dr. Eric Pearl. Deze charismatische man beweegt als een danser over het podium en brengt een licht in de zaal, dat onmiskenbaar is. De zaal reageert meteen met lachsalvo’s op zijn grappen over een niet goed functionerende microfoon en de humor is het volgende uur niet van de lucht.

Eric had een zeer succesvolle praktijk in Los Angeles als chiropraktor, toen er wonderen gebeurden en mensen spontaan beter werden. Wat was er aan de hand?

Eric blijkt een gave tot heling te hebben, waarvan hij zichzelf eerst niet bewust was. Hij krijgt boodschappen door uit de "andere”wereld, die hem aansporen van zijn gave gebruik te maken en licht te verspreiden over deze wereld. Sindsdien is zijn leven veranderd en hij vertelt hoe sceptisch hij eerst zelf was en wat hij allemaal gedaan heeft om dit concept te aanvaarden en te gebruiken.Hij heeft zijn praktijk als chiropraktor uiteindelijk opgegeven om zijn hele leven aan het helen van anderen te wijden.

Eric Pearl heeft een nieuwe techniek ontwikkeld, die uitstijgt boven elke andere techniek in de complementaire geneeskunde: Reconnective Healing. Iedereen kan dit leren.

Het gaat om het voelen van energie en het "spelen” hiermee. En het heeft een enorm helend effect. Op het moment dat je in contact komt met Eric of zijn boek leest, gebeurt er iets in jezelf dat het helingsproces in gang zet. Het schijnt onomkeerbaar te zijn, je wordt nooit meer dezelfde persoon die je was.

En inderdaad: de energie in de zaal is enorm gestegen sinds hij op het podium staat en is voor iedereen persoonlijk voelbaar.

De zondagochtend staat in het teken van een bekende celbioloog, Bruce Lipton. Hij is de bevlogen en gepassioneerde stem van de nieuwe biologie.

Zeer energiek loopt deze kleine man op het podium heen en weer als hij zijn mooie powerpoint presentatie op een groot scherm laat zien. We zien een visualisatie van een belangrijke wetenschappelijke proef van hem, waarin hij cellen kloont en in een andere omgeving zet. Zodra de cel in een andere omgeving, in een ander veld is, neemt hij via het membraan de informatie van dat veld in zich op. Langzaam zie je dan de hele cel veranderen, waardoor er andere eigenschappen naar voren komen.

Hiermee heeft Bruce bewezen dat een cel niet bepaald wordt door de genen, maar door signalen die van buiten de cel komen! Ook de energetische boodschappen die van negatieve en positieve gedachten komen, vormen signalen naar onze cellen toe. We creëren daarmee in feite een bepaald veld, dat de cellen direct beïnvloedt. Hiermee laat Bruce Lipton ons zien dat we zelf ons leven en onze gezondheid creëren en ook de wereld waarin we leven. Onze perceptie van de omstandigheden en van ervaringen speelt een sleutelrol.

Is positief denken dan de oplossing?

Nee, zo gemakkelijk is het niet. Alleen als het bewuste positieve denken congruent is met het onbewuste denken, werkt het echt. Het probleem is dat we voor 5% bewust denken en voor 95% onbewust. Daarbij  gaat het onbewuste denkproces een miljoen keer sneller dan het bewuste!

Volgens Bruce wordt het onbewuste vooral gevormd in de eerste zes jaren van ons leven. In deze magische fase komen alle prikkels zonder discriminatie naar binnen. We hebben geen verweer en nemen alles in ons op. Onbewust worden we in die eerste zes jaren geprogrammeerd voor ons leven en vormen we onze identiteit.

Bewustwording van deze programmering is dus heel belangrijk.

Dan kan het onbewuste resoneren met het bewuste en kun je positiviteit en gezondheid creëren.

Het is vooral een hoopvolle boodschap die deze enthousiaste man brengt en hij krijgt een ovationeel applaus als hij ten slotte het podium verlaat.

De zondagmiddag wordt gevuld met lezingen van twee dames die allebei een eigen therapie hebben ontwikkeld, die de boven genoemde ideeën in de praktijk brengen.

Joyce Hawkes laat zien wat cell level healing doet en Peggy          heeft de Electromagnetic Field balancing Technique ontwikkeld. Als je hier meer van wilt weten, kijk dan op de websites:www.celllevelhealing.com en www.reconnectivehealingamsterdam.nl.

Interessante boeken:

Het Veld/The Field van Lynne Mc Taggert

The Biology of Belief van Bruce Lipton (ook in het Nederlands verkrijgbaar)

Reconnective Healing van Eric Pearl

 
 
 
.