Kinesiologie

                                                  

Kinesiologie komt van het griekse woorde kinese, dat beweging betekent. Het uitgangspunt is dat de structuur van het lichaam, de fysiologische processen (chemie, bv. voeding) en de psyche met elkaar in verband staan en elkaar continu beïnvloeden.

Symbolisch wordt dat weergegeven in de hiernaast afgebeelde driehoek.

 
Klachten die behandeld kunnen worden, liggen dus op psychisch, lichamelijk en/of fysiologisch gebied. De vraag of het probleem van de cliënt wordt tegen deze achtergrond bekeken. Het lichaam van de cliënt speelt een sleutelrol in de behandeling. Met de Touch for Health methode worden blokkades en/of verzwakkingen in de energie opgespoord. De spanning kan op bepaalde plekken in het lichaam te hoog of te laag zijn. Dit wordt getest via de "spiertest". Dit kan duiden op een verstoring van het daaraan gekoppelde orgaan of de meridiaan en geeft inzicht in de emoties en denkpatronen, die daarmee samenhangen. Door dit in balans te brengen, kunnen de klachten verminderen.


CUET: Caring Upgrading Energy Technique.

In samenwerking met collega homeopaat Isenia is de CUET(kjoet) ontstaan. Een flexibel, open en rekbaar systeem dat zich de laatste jaren alleen maar meer ontwikkeld en uitgebreid heeft en waarin zowel eigen ideeën als die van anderen geÏntegreerd zijn. In dit systeem wordt op verschillende niveaus gewerkt:
Het is een unieke methode waarin het lichaam van de 
cliënt aangeeft welke factoren meespelen in de oorzaak van de klachten is en wat er nodig is om bepaalde klachten te verminderen. De begeleiding van de cliënt tot een beter alternatief staat centraal. 
Het mooie van deze methode is dat het niet de therapeut of de cliënt is die de weg van genezing bedenkt, maar dat het lichaam van de cliënt dit aangeeft.
Ter balancering kan er gebruik worden gemaakt van homeopathische middelen, tincturen, bloesemremedies, mineralen, klanktrillingen, acupressuur e.d..
Deze methode beslaat een breed terrein van behandelingsmogelijkheden.
Met name op het gebied van gezondheid is hier veel winst te behalen.
Maar ook op het gebied van leerproblemen, autisme, ADHD is het erg effectief om te weten wat er heeft meegespeeld in het ontstaan hiervan.. Praktische hulpmiddelen, tips en adviezen slaan dan veel beter aan.
En het belangrijkste: jij of  je kind voelt zich beter.