Energetische Kinesiologie

Kinesiologie komt van het Griekse woord kinese, dat beweging betekent.
Het gaat om beweging van energie en het doel is om de energie zo optimaal mogelijk te laten stromen: in een flow. De toegepaste kinesiologie maakt dit praktisch bruikbaar en geeft handvaten.voor het dagelijks leven. Het uitgangspunt is dat de structuur van het lichaam, de fysiologische  processen, het verstand  en de gevoelens energetisch met elkaar in verband staan en elkaar continu beïnvloeden. Symbolisch wordt dat weergegeven in de hiernaast afgebeelde driehoek. 
  Afbeelding invoegen
                                                                                                    
Klachten die behandeld worden, liggen dus op energetisch gebied, of  dat nou op psychisch, lichamelijk of chemisch niveau is. De spirituele blauwdruk, zichtbaar in het energielichaam, laat zich zien op deze 3 niveaus en is daardoor voelbaar. De vraag en het probleem van de cliënt worden tegen deze achtergrond bekeken. Het lichaam van de cliënt  speelt een sleutelrol in de therapie.

De wijsheid van het lichaam is voelbaar in de spierspanning en de reactie van het autonome zenuwstelsel. Daar maken we gebruik van door middel van de spiertest. Blokkades of verzwakkingen in de  energie worden op deze manier gemakkelijk opgespoord. De spanning kan op bepaalde plekken in het lichaam te hoog of te laag zijn. We spreken de wijsheid en de opgeslagen herinneringen van het lichaam aan en via de spiertest kunnen we voelen waar een onbalans in de energie zit. Dit kan duiden op een verstoring  in de energie van een orgaan of meridiaan en geeft inzicht in de emoties en denkpatronen, die daarmee samenhangen. Door dit in balans te brengen, kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam zijn werk doen en is er mogelijkheid tot heling.

Flow-EK
 
Flow –EK is een complementaire en holistische geneeswijze. Het uitgangspunt is dat ieder levend wezen uit energie bestaat en dat lichaam, ziel en geest een geheel vormen. Over het algemeen voel je je goed als de energie overal doorstroomt en ervaar je ziekte, blokkades of moeilijkheden als de energie verzwakt is of blokkeert. Energetische kinesiologie is een methode om de oorzaak of oorzaken hiervan op te sporen en tegelijkertijd te kijken wat er gedaan kan worden om de energie optimaal te laten doorstromen. Bewustwording is hierbij een belangrijk proces. De oorzaken van een zwakke energie of een blokkade kunnen liggen op verschillende niveaus: lichamelijke, astraal, mentaal, emotioneel en spiritueel. Alle niveaus worden meegenomen in Flow-EK.

 
Alle kennis en de vruchten van mijn eigen spirituele groei en ontwikkeling en pareltjes van  collega's komen tot uiting in dit systeem. Dat heeft het tot een techniek gemaakt die op meerdere dimensies werkt en veelomvattend is. Het is een unieke methode waarin het lichaam van de cliënt aangeeft welke factoren meespelen in de oorzaak van de klachten en wat er nodig is om het  zelfhelend vermogen van het lichaam aan te spreken. De begeleiding van de cliënt tot een beter alternatief in het dagelijks leven staat centraal.
 
De zelf verantwoordelijkheid van de cliënt is belangrijk. Het tempo van het zelfhelende proces is mede hiervan, maar ook van de bedoeling en het levenspad van de cliënt afhankelijk. Het mooie van deze methode is dat het niet de therapeut of de cliënt is die de weg van genezing bedenkt, maar dat het lichaam van de cliënt dit aangeeft.
 
Ter balancering kan er gebruik worden gemaakt van homeopathische middelen, maar ook van tincturen, bloesemremedies,  mineralen, klanken en acupressuur.

Deze methode beslaat een breed terrein van behandelingsmogelijkheden.  Omdat er zoveel niveaus aangesproken worden kan er ook op al die niveaus helderheid en doorstroming komen: lichamelijk, emotioneel, psychisch en spiritueel. 
Het samengaan van de pedagogische inzichten en de inzichten die ontstaan uit deze energetische kinesiologie zorgt voor meer helderheid bij vragen over de opvoeding.

 
Afbeelding invoegen