Gedragsproblemen

Gedragsproblemen kunnen van velerlei aard zijn. 

Het probleem ligt niet alleen in het gedrag van een kind, maar ook in de acceptatie van diegene die er mee geconfronteerd wordt. 
De behandeling is op het ontstaan van het gedrag gericht en wat er voor het kind zelf problematisch aan is.
Daar gaan we meer balans in aanbrengen. 

Dan wordt de mogelijkheid geopend om te analyseren hoe we het beste met dit kind kunnen omgaan. Tips en adviezen op basis van wat dit kind en deze ouder nodig hebben.
 
Afbeelding invoegen