Pedagogie

De Rijksuniversiteit van Leiden heeft me eerst opgeleid tot bachelor in de sociale en andragogische wetenschappen.
Daarna ben ik me gaan specialiseren in moeilijke opvoedingssituaties en ben ik uiteindelijk afgestudeerd als orthopedagoge.
 
Meestal kom je in de opvoeding voor vragen te staan, waar je zelf weer uit komt. De meeste "problemen” bij kind of opvoeder lossen zich vanzelf weer op. Soms kom je er echter zelf niet meer uit en dan kan het fijn zijn een gesprekspartner te hebben, die van veel situaties op de hoogte is en ervaring heeft in de praktijk.

Mijn ervaring is gestoeld op de begeleiding van ouders en kinderen door de jaren heen in mijn praktijk, het werken met peuter- en oudere leerlingen(groepen) op de basisschool, en mijn eigen ervaringen als moeder van twee kinderen. Ik richt me vooral op situaties waarin de opvoeding vastloopt of zo moeilijk ervaren wordt, dat de ouders/opvoeders en het kind er zelf niet meer uit komen.

Mijn begeleiding bestaat uit 3 pijlers:diagnostiek, advies en behandeling.

Praktisch gezien uit dit zich in de volgende activiteiten: 
  • Individuele begeleiding van kinderen· (Gespreks- en cognitieve therapie)
  • Begeleiding van de ouders (Gesprekken)
  • Begeleiding van kind en ouders in het schoolsysteem: bemiddeling tussen verschillende partijen, advisering van zowel ouders, kind  als leerkracht en Intern Begeleider. 
  • Bemiddeling en begeleiding tussen gezin en andere instellingen, bijvoorbeeld in het geval  van thuisonderwijs. Dit kan zowel via gesprekken als via rapportage 
Afbeelding invoegen