Klacht en tuchtrecht

Mocht er een ontevredenheid of meningsverschil ontstaan, dan hoop ik dat we dit gezamenlijk kunnen oplossen. In de sfeer van openheid en vertrouwen waarin we werken, zijn daar genoeg mogelijkheden voor. 

Komen we er samen niet goed uit, dan is het prettig om te weten dat het klacht-en tuchtrecht goed geregeld is..
Ik voldoe aan de WKKGZ: Wet Kwaliteiten Klachten Geschillen in de Zorg en bij Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ).
 
Meer informatie kunt U vinden op https://www.ki-net.nl/Klachtenreglement