Toegepaste Kinesiologie

                                                  

                                              

Kinesiologie komt van het griekse woorde kinese, dat beweging betekent. Het gaat om beweging in de energie en het doel is om de energie zo optimaal mogelijk te laten stromen: in een flow. De toegepaste kinesiologie maakt dit praktisch bruikbaar en geeft handvaten.voor het dagelijks leven. Het uitgangspunt is dat de structuur van het lichaam, de fysiologische  processen, het verstand  en de gevoelens energetisch met elkaar in verband staan en elkaar continu beïnvloeden. Symbolisch wordt dat weergegeven in de hieronder afgebeelde driehoek.                                                                                                     
 
 
 
Afbeelding invoegen
 
 
 
Klachten die behandeld worden, liggen dus op energetisch gebied, of  dat nou op psychisch, lichamelijk of chemisch niveau is. De spirituele blauwdruk, zichtbaar in het energielichaam, laat zich zien op deze 3 niveaus en is daardoor voelbaar. De vraag en het probleem van de cliënt worden tegen deze achtergrond bekeken.Het lichaam van de cliënt  speelt een sleutelrol in de therapie. De wijsheid van het lichaam is voelbaar in de spierspanning en de reactie van het autonome zenuwstelsel. Daar maken we gebruik van door middel van de spiertest. Blokkades of verzwakkingen in de  energie worden op deze manier gemakkelijk opgespoord. De spanning kan op bepaalde plekken in het lichaam te hoog of te laag zijn. We spreken de wijsheid en de opgeslagen herinneringen van het lichaam aan en via de spiertest kunnen we voelen waar een onbalans in de energie zit. Dit kan duiden op een verstoring  in de energie van een orgaan of meridiaan en geeft inzicht in de emoties en denkpatronen, die daarmee samenhangen. Door dit in balans te brengen, kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam zijn werk doen en is er mogelijkheid tot heling.

CUET : Caring Upgrading Energy Technique.

In samenwerking met een collega homeopaat is het idee voor de CUET (spreek uit: kjoet) ontstaan.  Een combinatie van de kracht van de toegepaste kinesiologie en de kracht van de homeopathie, die elkaar ondersteunen en versterken.  Het is van begin af aan een flexibel, open en rekbaar systeem geweest en dat is tegelijkertijd de kracht en de charme ervan. De laatste jaren is het enorm ontwikkeld en uitgebreid en er zijn zowel eigen ideeën als die van anderen in geÏntegreerd. Alle kennis en de vruchten van mijn eigen spirituele groei en ontwikkeling en pareltjes van  collega's komen tot uiting in dit systeem.Dat heeft het tot een techniek gemaakt die op meerdere dimensies werkt en veelomvattend is.Het is een unieke methode waarin het lichaam van de cliënt aangeeft welke factoren meespelen in de oorzaak van de klachten en wat er nodig is om het  zelfhelend vermogen van het lichaam aan te spreken. De begeleiding van de cliënt tot een beter alternatief in het dagelijks leven staat centraal. De zelf verantwoordelijkheid van de cliënt is belangrijk. Het tempo van het zellhelende proces is mede hiervan, maar ook van de bedoeling en het levenspad van de cliënt afhankelijk. Het mooie van deze methode is dat het niet de therapeut of de cliënt is die de weg van genezing bedenkt, maar dat het lichaam van de cliënt dit aangeeft.Ter balancering kan er gebruik worden gemaakt van homeopathische middelen, maar ook van tincturen, bloesemremedies,  mineralen, klanken en acupressuur.
Deze methode beslaat een breed terrein van behandelingsmogelijkheden.  Met name op het gebied van gezondheid is hier veel winst te behalen, maar ook op het gebied van de psyche en spiritualiteit kan het veel helder maken.
Tevens op het gebied van de opvoedkunde kan het een steun zijn: bij gedrags- of leerproblemen, autisme, ADHD is het erg effectief om te weten wat er heeft meegespeeld in het ontstaan hiervan. Praktische hulpmiddelen, tips en adviezen slaan dan veel beter aan.
En het belangrijkste: jij of je kind voelt zich beter.